תפריט ראשי

› ליווי קהילתי לפרויקטים חברתיים

 

CR קשרי קהילה מלווה את הקמתם של מיזמים שמטרתם שילוב פעולות חברתיות בתוך הקהילה. אנחנו מלווים את תהליך הטמעתם, הכנת הציבור, הפחתת התנגדויות תושבים אפשריות וכדומה. 

פרויקטי ליווי קהילתי לפרויקטים חברתיים לדוגמה:

כותרת - תפריט שירותים

footer services שירותי החברה

גלריה - תפריט שירותים