תפריט ראשי

› שיתוף הציבור

 

CR קשרי קהילה מובילה תהליכים לשיתוף הציבור המאפשרים לנהל דיאלוג מעמיק ורציני מול הציבור ואת הירתמותו לאחריות ולתוצאות. מעורבות הציבור מתבצעת, ככל שניתן, כבר משלב קבלת ההחלטות, עבור בשלבי התכנון וכלה בשלבי הביצוע.
השיתוף מסייע להגביר את השקיפות, לשפר את תהליך התכנון, לצמצם התנגדויות ולהסיר חסמים, תוך קידום תדמית הפרויקט.

פרויקטי שיתוף הציבור לדוגמה:

כותרת - תפריט שירותים

footer services שירותי החברה

גלריה - תפריט שירותים