תפריט ראשי

› שיתוף הציבור

 

CR קשרי קהילה מובילה תהליכים לשיתוף הציבור המאפשרים לנהל דיאלוג מעמיק ורציני מול הציבור ואת הירתמותו לאחריות ולתוצאות. מעורבות הציבור מתבצעת, ככל שניתן, כבר משלב קבלת ההחלטות, עבור בשלבי התכנון וכלה בשלבי הביצוע.
השיתוף מסייע להגביר את השקיפות, לשפר את תהליך התכנון, לצמצם התנגדויות ולהסיר חסמים, תוך קידום תדמית הפרויקט.

פרויקטי שיתוף הציבור לדוגמה:

 

המשמעות של שיתוף הציבור בפרויקט עירוני

כאשר רשות או יזם מעוניינים לקדם תכנון כגון תכנית מתאר, תב"ע או התחדשות עירונית, עליהם לעשות זאת בשיתוף הקהילה שחיה בעיר.
אם התושבים פאסיביים בתהליך התכנון ורק צופים בו מהצד, הם ככל הנראה לא יבינו אותו, את המשמעויות שלו ואת ההזדמנויות שהוא מציע. מכאן, הדרך לפחד מהתכנון והתנגדות לו, היא קלה מאוד. לכן, חייבים לבצע את תהליכי התכנון מהסוגים הללו בהידברות עם הציבור, ככל הניתן מראשיתם. מה הטעם לתכנן, לאשר ולעבור בין הוועדות, אם בסוף מתקיימת מחאה ציבורית, ובתוך כך הגשת התנגדויות המעכבות את התהליך?
לכן, עמדת CR קשרי קהילה היא עקבית וברורה – שיתוף הציבור אינו "פופוליזם", אלא מהווה את הדרך היעילה והנכונה, תכנונית וכלכלית, לקדם תכניות.

 

 

shituf whatsapp

 

העידן הדיגיטלי וקולו של הציבור

בנוגע לשיתוף ציבור בפרויקטים באופן כללי, חשוב להבין שבעידן הטלפונים החכמים, הווטסאפ והרשתות החברתיות, בהם שמועה בלתי מבוססת הופכת לנחלת הכלל בתוך דקות, אסור להזניח את שלבי ההכנה והדיאלוג עם הציבור בתהליך התכנון והעשייה.
השאיפה של תושבים להיות מעורבים בתהליכי תכנון בקרבתם, נמצאת במגמת עלייה חדה, וראיה לכך הן המחאות הציבוריות שהתעוררו ברחבי המדינה סביב הפקדות תכניות מתאר. הציבור רוצה להשמיע את קולו ולהשפיע, ולתפיסתנו יש לרתום את המוטיבציה הזאת לטובת תהליכי התכנון. בתהליכי שיתוף ציבור שניהלנו, מצאנו את הידע של תושבים ובעלי עסקים כמשמעותי לתכנון אזור המגורים או הפעילות שלהם.
אנו מאמינים שהנגשת תהליכי תכנון ופרויקטים בשלבים שונים לציבור, תוך שקיפות והסברה נכונה, הם הכלים למציאת שביל הזהב להצלחת פרויקטים.

העידן הדיגיטלי מאפשר להרחיב את השתתפות הציבור. כלומר, לשתף קהלים שלא תמיד הגיעו למפגשים. אך הוא אינו מחליף את הדרך הבלתי אמצעית ואת המפגש פנים אל פנים מול התושב.

כותרת - תפריט שירותים

footer services שירותי החברה

גלריה - תפריט שירותים